24.10.18

כמה פעמים עברת אבחון פסיכודידקטי?
כיום נושא אבחון פסיכודידקטי מאד נפוץ. כמעט כל תלמיד עובר לפחות פעם אחת אבחון פסיכודידקטי או אבחון לקויות למידה או אבחון דידקטי בשנות לימודיו בבית הספר.

אבחון פסיכודידקטי נותן מיפוי או משקף את מצבו של התלמיד/ה מבחינת יכולותיו, הישגיו הלימודיים, מצב התפקודים האחראים ללמידה (למשל: זכרון, מוטוריקה עדינה וכו') ומצבו הרגשי חברתי.

אבחון דידקטי או אבחון לקויות למידה יתן מידע רק לגבי החלק הלימודי: קריאה, כתיבה, חשבון ואנגלית, ולא לגבי היכולות האינטלקטואליות ומצבו הרגשי של התלמיד/ה (כמו אבחון פסיכודידקטי) – מידע היכול להבהיר טוב יותר את מצבו של התלמיד/ה, וכפועל יוצא ההמלצות הנגזרות מאבחון פסיכודידקטי מורחב ומהנתונים העולים ממנו, מקיפות יותר.

ישנם מקרים בהם ילדים או נוער המגיעים אלי עברו כמה פעמים אבחון פסיכודידקטי או אבחון ליקויי למידה או אבחון דידקטי. ריבוי אבחונים מכל סוג שהוא (אבחון פסיכודידקטי, אבחון לקויות למידה או אבחון דידקטי או אבחון פסיכולוגי) הינם לרב פועל יוצא של רמת החומרה שהתלמיד/ה נמצא/ת בו. ריבוי האבחונים יכולה להיות עדות לחוסר שביעות הרצון ממצבו של התלמיד/ה ורצון לקבל מידע והמלצות נוספות לעזרה.


אני מבקשת בדרך כלל מההורים או מהבוגרים המגיעים אלי להביא את האבחונים הקודמים שעברו (אבחון פסיכודידקטי, אבחון דידקטי, אבחון לקויות למידה) וזאת מכמה סיבות:

1.      לקבל מידע על מצבו של התלמיד/ה בעבר.

2.      לערוך השוואה עם מימצאי אבחונים קודמים (אבחון פסיכודידקטי, אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי) והאבחון הנוכחי על מנת להעריך שיפור או עיכוב במצב, ועל פי זה להמליץ על תוכנית פעולה מתאימה להמשך.

3.      תיעוד הקשיים במסמכי האבחונים הקודמים מהווה הוכחה לקיומם בעבר, גם אם מצבו של הנבדק/ת השתפר. כך למשל, המרכז הפסיכומטרי מבקש תיעוד של ציוני תעודות ו/או דוחות מורים על מנת לנסות ולהעריך את רמת הקושי שלו, גם אם באבחון הנוכחי אין שריד לכך.

חשוב עם כן, לשמור על מסמכי האבחונים הקודמים (אבחון פסיכודידקטי, אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי) כהוכחה לקיום הקשיים כפי שעלו בעבר.

אין כל ספק כי לאורך השנים המצב הלימודי, הרגשי או החברתי יכול להשתנות כתגובה לעזרה מתאימה שניתנה או כפועל יוצא מבשלות ובגרות טבעית, ולכן השוואה בין נתוני האבחונים (אבחון פסיכודידקטי, אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי) בנקודות זמן שונות נחוצה על מנת להסיק מסקנות ולתכנן דרכי פעולה מתאימים.


קרא עוד:

אבחון פסיכודידקטי

ליקויי למידה - מידע כללי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה