1.5.18

אבחון לפסיכומטרי: מילוי שאלוניםכל המעוניין להגיש בקשה להתאמות לבחינה הפסיכומטרית, חשוב שיכין תיק מסמכים בנוסף לדו"ח האבחון העדכני. 
לדו"ח אבחון לפסיכומטרי יש לצרף את השאלונים הבאים:

1.  שאלון אבחון לפסיכומטרי לנבחן

שאלון זה ימלא הנבחן בכתב היד שלו. שאלון זה מהווה למעשה תיעוד למצבו של הנבחן. למשל, למי שיש לקות בכתיבה או דיסגראפיה, כתב היד בשאלון ו/או שגיאות הכתיב יכולות להוות הוכחה לקיום הליקוי. הניסוח, השפה, התייחסות לשאלה והארגון על פני הדף – מהווים אף הם הוכחה למי שאובחן עם קשיים בתחום השפה וההתארגנות.
במקרה שהשאלון מולא על ידי גורם אחר, חשוב לציין זאת.

2.      שאלון לפסיכומטרי למאבחן

שאלון זה מורכב מסעיפים לגבי תפקודים שונים ומיומנויות יסוד: קריאה, חשבון, כתיבה, אנגלית. המאבחן שהעביר את אבחון לפסיכומטרי או אבחון פסיכודידקטי או אבחון לקויות למידה - ימלא את תוצאות המבחנים על פי מימצאים שעלו באבחון, וזאת בנוסף לדו"ח אבחון כתוב, המפרט את הנתונים, נותן להם הסבר והמלצות בהתאם.
  
3.      שאלון לפסיכומטרי – למורה
שאלון זה ימולא בידי מורה המכיר את הנבחן לפסיכומטרי ולימד אותו במסגרת בית הספר או במסגרת פרטית.

ישנם מורים המעדיפים לכתוב דיווח עצמאי ולא למלא את השאלון שנבנה על ידי המרכז הפסיכומטרי, וזה אפשרי.

במקרה כזה חשוב שהמורה יכתוב את שמו המלא, נייד או טלפון למקרה וירצו להשיגו, חשוב שיציין את הכשרתו, התקופה בה לימד את הנבחן ובאיזה תדירות, דיווח על הקשיים והחולשות. חשוב מאד להתייחס להשפעת הקשיים של הנבחן על תפקודו והבחינה הפסיכומטרית.

א. שאלון לפסיכומטרי למורה לנבחן שאובחן עם לקויות למידה ו/או קשיי קשב ורכוז
ב. שאלון לפסיכומטרי למורה לנבחן עם בעיה נפשית.


4.      שאלון לפסיכומטרי - לרופא
שאלון זה ימולא בידי רופא המכיר את הנבחן; בדק אותו וטפל בו.

ישנם רופאים המעדיפים לכתוב דיווח על גבי דפי הלוגו של המרפאה או קופת החולים, בה הם עובדים, במקום למלא את השאלון שנבנה על ידי המרכז הפסיכומטרי, וזה אפשרי.


בחוות הדעת הרפואית יש לציין לפחות שני תפקודים של הנבחן המעוכבים בשל הבעיה הרפואית. כך למשל, מי שאובחן עם קשיי קשב ורכוז, חשוב לציין כי הפרעה זו השפיעה (אם אכן זה כך) על שני תפקודים במעגל החיים כמו: נשירה מבית ספר, איטיות וחולמנות בהתנהלות, קשיים התארגנות, דימוי עצמי נמוך, קושי חברתי, קשיים למול סמכות, פיטורין מהעבודה, גרושים.

חשוב מאד שהרופא יתייחס לשאלה המבקשת הסבר לגבי השפעת הקשיים של הנבחן על תפקודו בבחינה הפסיכומטרית (למשל: קשיי הקשב והרכוז גורמים לאיטיות רבה בהתנהלות ובשל כך נזקק הנבחן לפסיכומטרי לתוספת זמן).


שימו לב קיימים כמה שאלונים ויש לבחור את הרלבנטי לכל מקרה:
א. שאלון לפסיכומטרי לרופא לנבחן שאובחן עם לקויות למידה ו/או קשיי קשב ורכוז.
ג. שאלון לפסיכומטרי לרופא לנבחן עם בעיה בראיה.
ד. שאלון לפסיכומטרי לרופא לנבחן עם בעיה בשמיעה.

נשמח לעזור ולסייע לפונים למכון עטרה - מומחים באבחון פסיכודידקטי לצורך אבחון לפסיכומטרי במתן מידע, ביצוע אבחון פסיכודידקטי וסיוע בהכנת תיק מסמכים לצורך אבחון לפסיכומטרי.