9.12.17

תוכנית עדכנית לתלמידים ליקויי למידה


בשנת הלמודים הנוכחית תשע"ח מיושם בבתי הספר בכ – 15 ישובים פרויקט חדש הנקרא "מלקות ללמידה". מדובר למעשה בשעות סיוע הניתנות בבתי הספר על ידי מורים להוראה מתקנת לתלמידים ליקויי למידה, שעברו אבחון פסיכודידקטי או אבחון ליקויי למידה, והוגדרו כליקויי למידה. 

עוד לפני הפנייתו של התלמיד/ה לאבחון פסיכודידקטי או אבחון ליקויי למידה - יודרך הצוות החינוכי להכיר את הקושי של תלמידים ליקויי למידה, יזהה את הכוחות שלהם, ויאתר מענים חלופיים לדרך הלמידה בעזרת כלים ואסטרטגיות למידה שיסייעו לתלמידים להתמודד עם הקושי שליקויי למידה יוצרים עבורם. 

הפרויקט נבנה ופותח בהתאמה למודל התגובה להתערבות RTI RESPONSE TO INTERVENTION

מדובר במודל להתערבות מערכתית מניעתית לתלמידים ליקויי למידה, הכולל שלושה שלבים מודולריים. מטרתו לספק תמיכה יעילה, מיידית ומותאמת לצרכי התלמידים, המגלים קשיים לימודיים, ונשענת על התקדמותם.

ברמה הראשונית: מדובר בתוכנית מניעה, המיושמת לכלל התלמידים (ליקויי למידה ושאינם ליקויי למידה) על ידי מורים המלמדים בכתה.

ברמה השניונית – מדובר בקידום תלמידים שההוראה בכתה לא נתנה להם מענה מספק. מיקוד במיומנויות ספציפיות ואסטרטגיות, שנותנות מענה לצרכי למידה של כל תלמיד.

ברמה השלישונית: תינתן עזרה פרטנית לתלמידים מתקשים, שלא ניתרמו מהעזרה שניתנה ברמה הראשונית והשניונית.

הפרוייקט המופעל השנה: מלקות ללמידה כולל התערבות בכל שלושת הרמות המפורטות לעיל. תלמידים, שההתערבות החינוכית בכתה לא סייעה, יעברו הערכות מעמיקות יותר כמו: אבחון פסיכודידקטי, אבחון לקויות למידה או אבחון פסיכולוגי – ותבנה עבורם תוכנית תואמת לצרכיהם.

הערכות התלמידים מתקיימות בכל שלב לפני העברת התוכנית ואחריה, כאשר עומק והיקף המבדק או האבחון עולים ככל שרמת ההתערבות גבוהה יותר. ברמה הראשונית יועבר מבדק כיתתי על ידי מורי הכתה. ברמה השלישונית יערך אבחון פסיכודידקטי מקיף או אבחון פסיכולוגי או אבחון ליקויי למידה מקיף על ידי פסיכולוג חינוכי.

ידוע כי תלמידים ליקויי למידה נמצאים ברמת סיכון גבוהה למיגוון בעיות פסיכוסוציאליות הכוללות בין השאר דכאון, הפרעת חרדה, שימוש בסמים, נשירה מבית ספר ועוד. הנחת הגישה היא כי תמיכה ומעקב שיטתי הניתנים בשלב מוקדם ומותאמים לצרכי התלמידים ימנעו חוויית כישלון ותחושת חוסר מסוגלות וירחיקו תלמידים ליקויי למידה ממעגל הסיכון.

הורים יקרים כדאי שתהיו מודעים לשעות הסיוע המגיעות לילדיכם, במיוחד אם עבר אבחון פסיכודידקטי או אבחון פסיכולוגי או אבחון ליקויי למידה, ופנו לצוות החינוכי להתייעץ מהי הדרך הטובה ביותר לעזור כאשר ילדיכם מתקשה בלמודים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה