30.1.19

אבחון לפסיכומטרי, ומה לגבי מוסדות להשכלה גבוהה?!
שאלה חשובה שרבים מהפונים לערוך אבחון לפסיכומטרי שואלים אותי היא האם האבחון מוכר במוסדות להשכלה גבוהה. השאלה חשובה היות שתהליך של עריכת אבחון לפסיכומטרי צורך זמן ומשאבים כספיים, הקליינט רוצה לדעת מה הוא יקבל בתמורה.


התשובה היא שהיות שיש חוק כיום שכל מוסד להשכלה גבוהה יכול לקבוע לעצמו את החוקים והכללים 
על פיו הוא יתנהל, ישנם מוסדות להשכלה גבוהה שאינם מקבלים את דו"ח האבחון לפסיכומטרי.


מבירורים שערכתי מסתבר שבדרך כלל מוסדות להשכלה גבוהה פרטיים כמו: המרכז הבינ-תחומי, מכללות פרטיות, בתי ספר לאחיות – מקבלים את דו"ח אבחון לפסיכומטרי ומסתמכים עליו באשור התאמות לבחינות הנערכות בחסותם.


דו"חות אבחון והמלצות לגב התאמות בבחינות, שנערכו במכוננו, התקבלו גם בחו"ל. למשל בקבלת התאמות לבחינת מיון ללימודי רפואה בארה"ב MCAT (ראה תגובת קליינט בהמשך).


לעומת זאת, מוסדות להשכלה גבוהה מטעם המדינה אינם מקבלות את דו"ח האבחון לפסיכומטרי. לרב בכל מוסד כזה יש מרכז לאבחון עצמאי אליו מופנים הסטודנטים לצורך אבחון ובדיקת התאמות לבחינות.


יחד עם זאת, מצאתי חריגים בכלל לעיל; כך למשל סטודנטים הלומדים באוניברסיטת ירושלים או באוניברסיטת אריאל קבלו אשור להשתמש באבחון לפסיכומטרי שנערך במכוננו.


ההתנהלות המתוארת לעיל מעלה תמיהה; כיצד יתכן שפסיכולוגים מומחים העובדים במכוננו וקבלו תארים מאוניברסיטאות בארץ כמו: אוניברסיטת תל אביב, אינם קבילים לתת חוות דעת במוסדות בהם למדו, הוכשרו וקבלו תעודות לעסוק במקצוע שלהם.


האם יש כאן שיקול מקצועי או רצון להשיג שליטה ומונופול על הכנסות כספיות הבאות מעריכת אבחונים??!!


מכיוון שהכללים והחוקים לעיל משתנים מומלץ לברר במוסדות להשכלה גבוהה אליהם אתם רוצים להתקבל, אם יכובדו המלצות שניתנו בדו"ח אבחון לפסיכומטרי לצורך קבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרית.
מועד אחרון להגשת דו"ח אבחון לפסיכומטרי עד ה - 25/2/19 לניגשים לבחינה הפסיכומטרית באביב 2019!
בהצלחה!!!


קרא עוד:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה